Start bez překážek - logo

Bulletin 1 / 2013

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Ústava České republiky, Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1

Hana PotměšilováVážení čtenáři,

velmi si vážíme všech přátel a příznivců NFOZP, ať už se jedná o dárce, partnery, dobrovolné spolupracovníky, organizace, nebo ty, kteří naší činnosti „jen“ fandí. Každý den se na nás valí z pracovního prostředí, internetu, rádia či televize tolik nových informací, že je všechny nemůžeme pořádně vstřebat, natož s nimi aktivně pracovat a informovat o nich. Proto jsme se rozhodli vydávat každé dva měsíce tento Bulletin s novinkami týkajícími se zaměstnávání zdravotně postižených.

Budeme vás pravidelně informovat o změnách v legislativě, výstupech z akcí, které vám už třeba unikly, ale stojí za to si o nich přečíst. Budeme přinášet tipy na akce, které by vás v příštích týdnech mohly zajímat. Oceníme také jakékoliv vaše reakce, náměty či připomínky. Jste to totiž právě vy, bez kterých by naše činnost neměla smysl! Věříme, že si náš Bulletin oblíbíte a pokaždé v něm najdete něco zajímavého a přínosného.

Hana Potměšilová,
ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP se představuje

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vznikl v roce 2007 a jeho veškerá činnost od té doby směřuje ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením na českém trhu práce.

 1. 5 dobrovolníků vede nadační fond.
 2. 35 dobrovolníků pravidelně pomáhá na našich akcích a projektech.
 3. 24 tolik je v současné době držitelů ochranné známky Práce postižených.
 4. 1505 nejméně tolik osob se zdravotním postižením pracuje díky naší pomoci.
 5. 485 tolik personalistů jsme aktivně proškolili v naší problematice.
 6. 1700 tolik je v průměru denně nabídek na práci pro osoby se zdravotním postižením na www.prace.cz v sekci Práce OZP, jejíž jsme odbornými garanty.

Co neděláme:

 • Nerozdáváme peníze „jen tak“
 • Nestavíme bezbariérové vstupy
 • Nepodporujeme firmy zneužívající práce zdravotně postižených
 • Projekty beze smyslu a významu
 • Nepodporujeme bez znalosti toho, komu a jak tím pomůžeme

Co děláme:

 • Pomáháme osobám se zdravotním postižením (OZP) najít pracovní uplatnění
 • Podporujeme vznik pracovních míst pro OZP
 • Podporujeme a oceňujeme poctivé firmy s náhradním plněním
 • Boříme bariéry mezi zaměstnavateli a OZP
 • Vyvracíme předsudky o OZP jako nezaměstnatelných

Co jsme:

 • Parta převážně dobrovolníků
 • Lidé s mnohaletými zkušenostmi v problematice zaměstnávání OZP
 • Znalci legislativy a jejích změn týkajících se OZP
 • Lidé s touhou pomáhat tam, kde je to přínosné a žádoucí

Co nejsme:

 • Příjemci všemožných dotací na všemožné projekty bez reálného dopadu
 • Amatéři bez skutečného kontaktu s lidmi, kterým chceme pomoci
 • Beznadějní naivní snílci
 • „Běžci krátkých tratí“ – pracujeme již sedmým rokem a cílů máme stále mnoho.

Poradna pro zaměstnavatele

Chcete zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, ale nevíte, jak na to?

Předsudky a strach, to jsou asi nejčastější příčiny vysokého počtu osob se zdravotním postižením, které v České republice marně hledají pracovní uplatnění. Mnoho dalších lidí, kteří trpí některým z celé řady zdravotních potíží, se ze strachu o svou současnou pracovní pozici dokonce bojí svému okolí přiznat, že se s těmito zdravotními problémy potýkají. Opět se jedná o důsledek zbytečných předsudků a mnohdy neopodstatněného strachu.

Předsudků a strachu, který je vlastně oboustranný. Tedy jak u zaměstnavatelů, tak u osob se zdravotním postižením. U těchto lidí, kteří jsou často špičkovými odborníky ve svých oborech, bude ale možné podobné obavy rozptýlit až ve chvíli, kdy v České republice budou zaměstnavatelé otevření jejich zaměstnávání, budou znalí problematiky spolupráce s OZP a proaktivně, a zároveň šetrně se budou o možnosti těchto osob starat. Dospět k tomuto stavu je jedním z hlavních cílů činnosti NFOZP. Prostřednictvím tohoto bulletinu vám proto budeme přinášet praktické rady, jak se ve vztahu k OZP chovat, jak se na jejich zaměstnávání připravit, jak vést správně pohovor a jaká práva a povinnosti má v tomto vztahu zaměstnanec, ale také jaká práva a povinnosti máte vy jako zaměstnavatel.

Dnes vám v úvodním díle této poradny pro zaměstnavatele přinášíme čtení, které by nemělo zůstat opomenuto žádným zodpovědným zaměstnavatelem OZP. Jedná se o Praktického průvodce pro firmy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který vznikl ve spolupráci NFOZP a platformy Byznys pro společnost, a na kterém se podíleli také tito partneři:

docasne

Příručka je ke stažení zde

Akce (s) NFOZP

Vychází druhý díl knihy Jak mi ereska změnila život aneb 24 příběhů, které vám změní pohled na život

Ilustrace1Diagnóza roztroušená skleróza (ereska) způsobuje většině lidí, kteří tato slova jen zaslechnou, mrazení v zádech. Nemálo z nich ale většinou ani netuší, co vlastně tato nemoc způsobuje, jaké ji doprovázejí příznaky a jaké dopady má na každodenní život lidí jí trpící. Tyto lidi přitom potkáváme v běžném životě, aniž bychom věděli, že roztroušenou sklerózu mají vepsanou ve svých lékařských zprávách jako diagnózu. Žijí, pracují, tvoří, studují, mají děti, prostě vedou plnohodnotný život, i když v jeho průběhu musejí překonávat nepříjemné překážky a zdravotní obtíže.

Kniha „Jak mi ereska změnila život II“ je pokračováním úspěšného prvního vydání příběhů lidí s touto diagnózou, kteří poutavě a často bez přikrášlování, či naopak zbytečného dramatizování vyprávějí své životní příběhy. Příběhy, které by se vyvíjely jinak, kdyby do děje nevstoupila roztroušená skleróza, ale které by nutně nemusely být šťastnější. Příběhy lidí, jako je Hana Robinson, úspěšná klavíristka, zpěvačka a skladatelka, nebo Radomíra Keršnerová, která, jak sama říká, se jen díky nemoci dostala až k cestě na Kilimandžáro. Jsou to vyprávění, která nemocným dávají naději, že diagnóza roztroušená skleróza nemusí znamenat konec aktivního života, a která zdravým ukazují, jaká vlastně je skutečná hodnota života samotného.

Knihu vydal Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci se společností Merck a pacientskou organizací Unií ROSKA. Křest knihy proběhl 30. ledna 2013 v rámci charitativního koncertu „Ida Kelarová & JAZZ FAMELIJA pro NFOZP“. Výtěžek z koncertu ve výši 39 990 Kč bude v tomto roce věnován na projekt ochranné známky Práce postižených, který podporuje férové zaměstnávání osob se zdravotním postižením (www.pracepostizenych.cz).

Knihu je možné objednat zde

Radomíra Keršnerová: Věřte, že i přes slzy spatříte odstíny duhy.

Úryvek z knihy „Jak mi ereska změnila život II“

Hana Potměšilová (NFOZP): Každá pracovní pozice je vhodná pro OZP

Seminář o problematice zaměstnávání OZP; 7. února 2013 v Lighthouse Towers, sídle LMC

Ilustrace2

V málokteré problematice je osvěta tak důležitá, jako je tomu právě u zaměstnávání osob se zdravotním postižením. NFOZP a jeho dobrovolníci se právě z tohoto důvodu zaměřují na aktivní informování a vzdělávání jak laické veřejnosti, tak především HR

pracovníků a zástupců firem všech velikostí, tedy potenciálních zaměstnavatelů OZP. V rámci této snahy aktuálně vystoupila ředitelka NFOZP Hana Potměšilová na semináři pořádaném společností LMC, který se konal 7. února a byl svým tématem – zaměstnávání OZP - zacílen právě na personalisty.

Hana Potměšilová jednak vysvětlila některé důsledky změn zákona o zaměstnanosti na oblast práce s postiženými, dále se pak zabývala konkrétními aspekty zaměstnávání OZP. Stěžejní problémy v této oblasti pak shrnula v několika výstižných větách:

„Problémem jsou především předsudky. Na postižené je často nahlíženo jako na méněcenné. Každá pracovní pozice je však vhodná pro OZP. Firmy ale místo najímání osob se zdravotním postižením a snahy např. upravit pracovní úvazek raději odvádí vysoké částky do státního rozpočtu, příp. si kupují výrobky z chráněného trhu práce, jen aby splnily zákonnou povinnost. Ani zaměstnanec se zdravotním postižením by ale svoji diagnózu neměl před zaměstnavatelem tajit. Přinese to výhody nejen jemu samému, ale i daňové výhody pro zaměstnavatele.“

NFOZP na workshopu Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv

Workshop - aula

„Antidiskriminační zákon se v otázce rovnosti ne vždy shoduje s Listinou základních práv a svobod. V některých věcech jde nad rámec Listiny, jinde ji naopak opomíjí. Někteří právníci dokonce považují antidiskriminační zákon za neústavní, ale podstatou demokracie je i právo na odlišný názor.“ Tak zahájil první celorepublikové setkání odborníků na diskriminaci veřejný ochránce práv pan Pavel Varvařovský. Setkání proběhlo v brněnském sídle ombudsmana dne 20. Února 2013. Problematiku zaměstnávání zdravotně postižených ve veřejném panelu reprezentovala ředitelka NFOZP Hana Potměšilová.

Jak na setkání v Brně zaznělo, 90 procent obětí diskriminace se v České republice nedomáhá svých práv u soudu. Problém však často není v soudním poplatku nebo v nutnosti zajištění právního zástupce, protože soudy většinou osvobozují žalobce od soudního poplatku. Zásadní problém tkví často v nepředvídatelnosti výsledku.

Nadační fond dle slov jeho ředitelky ale překvapivě příliš často neřeší případy osob se zdravotním postižením, které by se na něj obracely z důvodu diskriminačního jednání zaměstnavatele. Fond se naopak často potýká s dotazy zaměstnavatelů, jak vytvářet pracovní prostředí, ve kterém se zdravotně postižený kolega nebude cítit diskriminačně. Proč tomu tak je? Možná z obavy před odbory, které mají chránit většinu, tedy zdravé zaměstnance, a výhody pro zdravotně postižené zaměstnance by tak mohly být vnímány jako pozitivní diskriminace vůči většině. Nebo také díky tomu, že odvod do státního rozpočtu se nevrací těm postiženým, kteří již nemohou pracovat. Odvod do státního rozpočtu je pro firmy vlastně taková další daň a tedy další zátěž, která čím dál více zatěžuje podnikatelskou sféru.

Hana Potměšilová na brněnském setkání vyjádřila myšlenku, že díky legislativním změnám v zaměstnávání OZP se možná v budoucnu dočkáme toho, že oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením bude vzorovým příkladem nediskriminace ohrožené skupiny obyvatel a kancelář ombudsmana jej pak bude moci využívat jako dobrý příklad z praxe. Nikoli příklad odstrašující, jak tomu ještě před pád lety bylo.


Projekt Důstojné zaměstnávání pro OZP aneb Váš hendikep nemusí být nevýhodou

Hledáte si práci a nevíte, jak se potencionálnímu zaměstnavateli „prodat“? Stále hledáte způsob, jak svou nemoc či hendikep na trhu práce prezentovat tak, aby pro Vás nebyl limitující? Pokud se Váš trvalý pobyt nachází v Praze nebo Středočeském kraji, pak právě pro Vás je určen nový vzdělávací projekt „Důstojné zaměstnávání OZP“. Ten připravil Santé Institut s.r.o. ve spolupráci s NFOZP a skládá se z motivačních a poradenských aktivit. Ty se zaměřují na následující oblasti:

Motivační aktivity

 • bilanční a pracovní diagnostiky, které zhodnotí Vaše schopnosti a možnosti účastníka projektu a budou stavebním kamenem pro následnou rekvalifikaci a zprostředkování zaměstnání.
 • získání dovedností sebeprezentace na trhu práce s důrazem na prezentaci OZP zaměstnavateli a motivaci k práci na otevřeném trhu práce. Naučíte se prezentovat hendikep jako svou součást, která na trhu práce nemusí být nutně limitující.

Poradenské aktivity

 • zaměstnávání OZP – zákon o zaměstnanosti, kompetence Úřadů práce, podporované zaměstnávání, práva a povinnosti zaměstnavatelů, náhradní plnění.
 • státní podpora OZP – zákon o sociálních službách, příspěvek na péči, peněžní dávky SSP a sociální péče, mimořádné výhody ZTP, jednání s úřady.

Zapojení se do projektu je bezplatné. Vybraným účastníkům bude poskytnuto individuální poradenství. Celý projekt běží až do konce roku 2014. Více informací získáte na e-mailové adrese esf@sante-institut.cz, nebo na telefonním čísle +420 776 566 661.

Tip na výrobek z e-shopu pracepostizenych.cz

ilustrace3

I tento výrobek je součástí České kvality, programu garantovaným usnesením Vlády ČR. Víte, že ho vyrobily zdravotně postižené osoby? Více na www.pracepostizenych.cz. I v příštích vydáních Bulletinu vám budeme přinášet tipy na kvalitní a užitečné výrobky od osob se zdravotním postižením, které se od těch ostatních na trhu v ničem neliší, mnohdy je svou kvalitou naopak převyšují.

 

Pořadač 4-kroužkový A4 3cm Woodstock - Dřevo

Výrobce: Czech Office, výrobní družstvo

Cena: 118 Kč s DPHvíce informací o výrobku