Start bez překážek - logo

Bulletin 6 / 2014

Facebook

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Ústava České republiky, Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1

Hana Potměšilová

Denně se na nás valí tolik informaci, že je všechny nemůžeme ani zachytit, natož vstřebat. A s přicházejícím jarem často ani nemáme chuť sedět o minutu déle u počítače nebo otevírat noviny. Raději každou naspořenou volnou chvíli trávíme na kole, na hřišti, na zahradě, při jarních toulkách přírodou. A proto vám v novém bulletinu NFOZP přinášíme jen novinky, které vnímáme jako to nejdůležitější v naší problematice a krátké oddechové články, které mohou do života přinést jistou motivaci na změnu. A to jak v práci, v rodině a tak třeba i v šatníku.

S přáním jara v těle přeje příjemné čtení

Podpis

Hana Potměšilová,
ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Jiří Vaňásek: Snažíme se motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli místa pro OZP

Ředitel odboru služeb trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek v rozhovoru přibližuje změny a novinky, které ministerstvo připravuje ohledně zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Jak to vypadá s úpravou legislativy, která se váže na kategorii osob se zdravotním znevýhodněním?

V současném legislativním procesu je nová zákonná úprava o zaměstnanosti, která mimochodem upravuje, či lépe řečeno opět zavádí, kategorii osob zdravotně znevýhodněných s příspěvkem 4000 korun na osobu zdravotně znevýhodněnou. Tento návrh je nyní v poslanecké sněmovně a již prošel prvním čtením. Znovuzavedení této kategorie je založené na poznatcích z praxe a to zejména ze strany zaměstnavatelů, kteří upozorňovali na případy, kdy některé osoby nebyly posouzeny jako invalidní v prvním stupni, přitom měly taková zdravotní omezení, že je znevýhodňovala. Proto se snažíme takovým lidem také pomoci na chráněný trh práce.

Jaké další úpravy můžeme do konce roku očekávat?

V rámci novely zákona o zaměstnanosti je tam ještě jedna zásadní úprava a to je znovuzavedení možnosti dočasného přidělování osob se zdravotním postižením agenturami práce. Ten zákaz tady byl od roku 2012, kvůli souladu s evropskou směrnicí o agenturním zaměstnávání se nyní snažíme toto srovnat.

Jaké máte zkušenosti s agenturním zaměstnáváním?

S agenturním zaměstnáváním máme samozřejmě dlouhodobé zkušenosti, považujeme jej za dobrou součást zprostředkovávání zaměstnání. To dočasné přidělování může velmi flexibilně pomoci, co se týká potřeb zaměstnavatelů, když potřebují rychle třeba dokončit nějakou zakázku. Krátkodobě mohou zaměstnat nezaměstnané uchazeče, ať už jsou osobami se zdravotním postižením či nikoliv. Na druhé straně se v posledních letech objevovaly i určitě subjekty, které realizovaly zprostředkování zaměstnání ne úplně způsobem, který bychom chtěli. V této oblasti tak došlo k řadě zpřísnění.

Stává se tedy, že agentury zneužívají svou pozici?

Já bych nehovořil o zneužívání, ono těch případů porušení právních předpisů může být teoreticky celá řada. Od toho tu máme Státní úřad inspekce práce, který se tomu věnuje a kontroluje to na základě podnětů. Ten výsledek kontrol neumíme předjímat, pokud dojde k porušení právního předpisu, tak pak samozřejmě dojde k sankcím v podobě pokut za správní delikt. Pokud to přesahuje rámec nějakého správního trestání, tak pak jsou podávány podněty k orgánům činným v trestním řízení, popřípadě k finančnímu nebo živnostenskému úřadu.

Jak jinak mohou zdravotně postižení hledat práci?

Zdravotně postižené se snažíme podporovat hlavně v rámci pracovišť Úřadu práce, je jim věnovaná zvýšená péče. Máme tu standardní nástroje – příspěvek na podporu osob se zdravotním postižením nebo naopak plnění povinného podílu, které by mělo motivovat k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Existuje však ještě celá řada národních, regionálních i individuálních projektů. Ty se zaměřují nejen na zprostředkování zaměstnání, ale i na vzdělávání, a tak dále. Spolupracujeme s nadačními fondy a dalšími organizacemi a hledáme možnosti uplatnění zdravotně postižených na trhu práce. Považujeme je za velmi citlivou skupinu, která má znevýhodnění na trhu, a proto se jí snažíme pomoci. Jenom za loňský rok bylo vynaloženo 3,6 miliard korun na zaměstnávání těchto osob.

Jaká pracovní místa nabízí Úřad práce pro zdravotně postižené?

Nedá se to říct konkrétně, vždycky to bude záležet na poptávce na trhu práce, kolik máme volných míst, a těch je bohužel nedostatek. U osob zdravotně postižených to samozřejmě musí být také volná místa, která jsou uzpůsobena pro takové pracovníky. Spíše se tedy snažíme motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli nová a již přizpůsobená místa.

Pociťujete nějaké změny, co se týče nové vlády?

Práce se určitě nemění, tato oblast je natolik závažná, že my úředníci pracujeme stále stejně, ať už je taková či onaká vláda. Myslím si, že každá vláda bude mít za cíl podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, protože je to velmi důležité.

Jak to vypadá s novými Evropskými sociálními fondy?

Co se týká nového programovacího období, tak v tuto chvíli dokončujeme materiál Strategie zaměstnanosti 2014 až 2020, což je určitý podklad pro to, aby MPSV mělo svůj vlastní operační program. Zatím ta jednání vypadají tak, že by to tak mělo být. Jedním z témat je i samozřejmě podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Takže plánujeme v novém programovacím období podpořit tuto skupinu osob i z evropských prostředků.

Kdy je budou moct zájemci z fondů čerpat?

Pokud to všechno dobře dopadne, obdržíme finance ke konci tohoto roku. Zájemci nyní stále čerpají peníze, ale ze starého programovacího období, na konci roku pak naváží finance z nového období. Nemělo by tam dojít k žádnému výpadku.

Programově bude nové období podobné tomu starému?

Ne úplně, musíme reagovat na situaci na trhu práce. Jsou tady problematické oblasti, například zaměstnávání mladých lidí od 25 do 30 let či zaměstnávání kategorie 50+. Chceme udržet obě skupiny na trhu práce.

Kolik OZP vlastně ministerstvo zaměstnává?

To bych se musel zeptat na personálním úseku, z hlavy to nevím, ale předpokládám, že jako státní orgán plníme povinný podíl. A hlavně ministerstvo nemůže za zákona odvádět odvodem do státního rozpočtu, což by ani nebylo žádoucí a bylo by to velmi paradoxní, kdyby ten resort, který chce podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením, to řešil jinou formou než přímým zaměstnáváním. Takže předpokládám, že zaměstnáváme OZP minimálně ve výši povinného podílu, tzn. 4 %.

Nový unikátní projekt pomůže OZP i zaměstnavatelům

Mgr. Martin Stolín, PhD., martin.stolin@av-institut.cz

Komplexní servis pro osoby se zdravotním postižením hledající práci a důkladné vzdělávání zaměstnavatelů. Tyto dva prvky kombinuje projekt, kterému vdechne život spolupráce Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a AV Institut s. r. o.

Logo AV Institut Logo Práce

V celém programu nyní vrcholí měsíce příprav a během dubna a května se bude postupně rozjíždět. Cílem je zpřístupnění otevřeného trhu práce pro OZP, a to zájemcům o zaměstnání, kterým bude určen internetový portál www.praceozp.cz, na němž naleznou pracovní nabídky a kde mohou zaměstnání také poptávat. V péči týmu NFOZP a AV Institut budou také zaměstnavatelé a firemní oddělení zabývající se tzv. HR, tedy hledáním „lidských zdrojů“, která budou procházet pečlivými školeními a edukačními programy, nabyté znalosti budou využívat k efektivnímu začlenění osob se zdravotním postižením do chodu firmy i pracovního kolektivu.

„Nejedná se pouze o zprostředkování práce, ale o vytvoření servisní a edukační organizace, která spojuje znalosti a zkušenosti neziskových organizací a pacientských skupin v práci s osobami se zdravotním postižením. Proto jsem rád, že se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který se dlouhodobě věnuje vzdělávání a nastavováním standardů ve vztahu zaměstnavatelů k pracovníkům se zdravotním postižením,“ vysvětluje přínos projektu Martin Stolín, jednatel AV Institut s. r. o.

„Jedinečnost projektu je ve spojení zdravotnictví, potažmo sociální oblasti a personalistiky. Netlačíme horu k Mohamedovi ani naopak, umožníme oběma udělat pár drobných kroků. To je podle našeho pohledu ideální cesta k tomu, aby lidé se zdravotním postižením našli kvalitní zaměstnání i pochopení na pracovišti ze strany kolegů i vedení,“ dokladuje přínos projektu Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Mít handicap neznamená nemít práci – Jak na zaměstnávání lidí s postižením?

NFOZP srdečně zve personalisty firem na školení k zaměstnávání zdravotně postižených, které Fond dalšího vzdělávání organizuje pravidelně po celé republice. Školení je poskytováno zdarma a je určeno pro personalisty firem zaměstnávající i zatím nezaměstnávající osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním. Během celodenního semináře vás lektoři z NFOZP seznámí s pracovně-právní problematikou zaměstnávání OZP, možnostmi spolupráce se státními i jinými organizacemi či s přínosem zaměstnávání OZP pro firmu. Odpolední část školení vám přiblíží specifika zaměstnávání OZP z praktického hlediska. Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat konzultantku, specialistku projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Petru Konečnou na e-mailu petra.konecna@fdv.mpsv.cz.

Lucie Mádlová: Na „odpovědné“ podnikání se při neustálé honbě za ziskem zapomíná


Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je od ledna členem Asociace společenské odpovědnosti, jejíž zakladatelkou je Lucie Mádlová. V rozhovoru se s nadšením rozpovídala o své práci a o prospěšnosti společenské odpovědnosti.

Proč vás zaujala zrovna společenská odpovědnost?

Společenskou odpovědností (CSR) jsem se začala více zabývat v rámci doktorského studia na vysoké škole. Přestože se moje disertace měla původně ubírat směrem k optimalizaci logistických systémů, odborná stáž na univerzitě v Dánsku, kde byl na toto téma dokonce samostatný studijní obor, mne přiměla změnit názor. Naprostá přirozenost a přístup i těch nejmenších podnikatelů, kterým bylo odpovědné podnikání přirozené a vlastní, stejně tak jako základní etické hodnoty a zdravý rozum, mne doslova nadchl a rozhodla jsem se změnit nejen téma své disertace, ale celkově i pohled na klasickou ekonomii. Pojem společenská odpovědnost jako takový nemá pevně vymezené hranice a dává tak široký prostor k uchopení, samotné interpretaci či diskusi.

V čem tedy společenská odpovědnost spočívá?

Zjednodušeně řečeno, podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. Nejedná se o vlastně ani o nic nového, akorát se na takové „odpovědné“ podnikání v poslední době při neustálé honbě za ziskem tak trochu zapomnělo.

Jak je vnímána v Čechách, jak je rozšířená?

Přestože se společenskou odpovědností zabývají převážně velké firmy, mám radost, že se v poslední době ke společensky odpovědnému chování hlásí i menší firmy z regionu a boří tak mýtus, že se CSR týká jen velkých nadnárodních firem. Málokdo si to uvědomuje, ale za společensky odpovědné se dají bezpochyby považovat i tzv. sociální či společensky prospěšné podniky. Jsou odpovědné ze své podstaty, navíc je pro ně samozřejmostí do svého podnikání vtáhnout komunitu nebo jednotlivce, kteří mají z nějakého důvodu ztížený přístup k uplatnění, nebo se jen chtějí podílet na něčem společensky prospěšném. Takové firmy přispívají ke snížení nezaměstnanosti a pomáhají osobám dlouhodobě nezaměstnaným (např. zdravotně postiženým, etnickým menšinám, lidem pečujících o osoby blízké, ale i po výkonu trestu) nalézt uplatnění na trhu práce.

Za jakým účelem jste Asociaci společenské odpovědnosti zakládala?

V České republice a ve světě existují platformy, které za vysoké poplatky sdružují společensky odpovědné firmy, převážně však velké, případně nadnárodní korporace. Ze svého okolí vím, že stále stejné PR příklady a prezentace těchto firem širokou společnost pomalu přestává zajímat. Začaly se na mne obracet malé a střední firmy, které měly zájem sdílet své zkušenosti a stály si za tím, že ačkoli svému chování nedávají „nálepku“ CSR, mohou jít dobrým a morálním příkladem ostatním. Oslovila mě např. paní Bezpalcová, majitelka sociálního podniku Masérské studio Světélko. Moc dobře si uvědomovala, že má úžasný benefit pro společensky odpovědné firmy, ale neměla sílu ani možnosti se na takové firmy napojit. Věděla jsem, že je třeba využít potenciálu nejnavštěvovanějších stránek o CSR u nás (www.spolecenskaodpovednostfirem.cz), které již od roku 2009 spravuji, a postavit na nich základy Asociace společenské odpovědnosti, nezávislé a otevřené platformy pro všechny.

Jaký je tedy cíl této platformy?

Zapojit do sdílení zkušeností také menší a střední podniky, kteří v žádném případě nemají ani by nechtěly platit vysoké členské poplatky. To raději dají peníze na konkrétní projekty. Inspirovat ke společenské odpovědnosti veřejnou správu, neboť ta je pro společenskou odpovědnost zcela zásadním pilířem a odpovědné chování od nejnižší úrovně po tu nejvyšší by pro ni měla být naprostou samozřejmostí. Podpořit úsilí neziskových organizací a vyzdvihnout jejich mnohdy unikátní činnost a projekty nikoli jen jako příjemce, ale také jako hybatele společenské odpovědnosti. Propojit sociální podniky a posílit jejich unikátnost v rámci společenské odpovědnosti. Rozšířit povědomí a zájem o odpovědné chování, morální tradice i úctu ve školách u těch nejmenších a do pomyslného kruhu zapojit také jednotlivce, kteří plní v rámci společenské odpovědnosti zásadní roli. Právě jejich vysoké morální hodnoty, integrita a odpovědnost spolu s úctou k tradicím mohou výrazně přispět k rozvoji společenské odpovědnosti celé společnosti.

Kdo všechno se může stát členem?

Vstoupit do Platformy Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) může jakákoli firma, jež aktivně pečuje o své zaměstnance, podporuje region, v němž působí, není jí lhostejný dopad svých činností na životní prostředí, podporuje místní komunitu, ve svém chování je plně transparentní, ctí zásady podnikatelské etiky a morálky. Jak již bylo řečeno, A-CSR je otevřena i subjektům veřejného sektoru, školám, nestátním neziskovým organizacím, sociálním podnikům a dalším institucím či jednotlivcům, kteří se svou činností aktivně zasazují o podporu a rozvoj vize a cílů A-CSR. Přestože tomu koncem března bude teprve rok od jejího založení, již nyní je členem Asociace řada významných organizací napříč všemi sektory a další přibývají.

Lucie Mádlová

Je NFOZP první členskou nadací či fondem?

Ano, NFOZP je prvním nadačním fondem v Asociace společenské odpovědnosti a máme velikou radost, že tak vstupem do A-CSR zvyšuje prestiž neziskového sektoru jako hybatele společenské odpovědnosti, nikoli jen příjemce společenského chování komerčních společností. Úspěšný projekt Srdcerváči je tomu jasným důkazem. Velice se těším se na naši další spolupráci.

Proč asociace sídlí v Plzni? Berete to jako plus či minus?

Je to zvláštní, ale většinou ani nikdo nepředpokládá, že bychom byli odjinud než z Prahy. Jako by se jinde nic jiného ani dít nemohlo. Asociace sídlí v Plzni, protože zde bydlím a mám rodinu. Protože si prozatím nemůžeme dovolit vlastní kanceláře, většinu práce dělám z domova a nebo trávím na cestách, byl to zcela logický krok.

Čemu se asociace momentálně věnuje, jaké projekty právě organizuje či se jich účastní?

Aktuálně finišujeme webové stránky a poslední detaily projektu Odpovědná škola. Začít se společenskou odpovědností teprve na vysoké škole je pozdě. Cílem projektu je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol (napříč všemi vzdělávacími stupni, počínaje mateřskými školami) a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné chování těm nejmenším, studentům, ale i jejich rodičům naprosto přirozené a automatické jako základní počty. Ukázat, že společenská odpovědnost není prázdná fráze a ve vzdělávání hraje významnou roli pro budoucí chování celé naší společnosti. Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co mohou všechno ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem.

Co plánujete s asociací do budoucnosti?

Přestože za sebou asociace nemá ani rok činnosti, za několik měsíců existence jsme se podíleli na řadě úspěšných projektů, výzkumech, vyjadřovali se k otázkám CSR na řadě odborných konferencí, napsala o nás média jako Hospodářské noviny, Mladá fronta, Deník aj. Pro tento rok potřebuji zajistit financování a stabilizovat rozpočet. Získat peníze na provoz a chod asociace. Asociace prozatím nemá žádné zdroje. Organizaci jsem založila sama na mateřské dovolené. Vizí Asociace je stát se v průběhu dalších let uznávanou nezávislou organizací, která bude zastřešovat zájmy desítek subjektů z řad podnikatelské, ale i veřejné sféry napříč všemi obory, bude mít významné postavení v rámci evropských struktur, spolupracovat bude s vládou, jednotlivými ministerstvy a iniciovat řadu zákonných opatření, které budou vytvářet odpovědnější a udržitelnou společnost a příznivé celospolečenské klima.

Ples v Opeře 2014: Rekordní výtěžek z dražby podpoří Nadaci Terezy Maxové dětem a NFOZP

8. února proběhl již 11. ročník tradičního Plesu v Opeře. Letošní ročník s podtitulem Strauss, Strauss a opět Strauss vzdal poctu Vídni a celé dynastii Straussů. Ples v Opeře ale není pouze příjemným zážitkem pro jeho hosty, každoročně je nedílnou a důležitou součástí pomoc zvoleným charitativním projektům. Letos se charitativními partnery stala Nadace Terezy Maxové dětem a NFOZP se svým projektem Srdcerváči. Během půlhodinové dražby se podařilo vybrat doposud nejvyšší výtěžek: 745 tisíc korun. K tomu výrazně přispěla podpora a osobní účast tenisty Radka Štěpánka, který dorazil na pozvání Terezy Maxové. Jeho vítězný dres z Davis Cupu se vydražil za 205 tisíc korun. Nadace Terezy Maxové dětem je partnerem plesu již čtvrtým rokem, NFOZP se hostům prezentoval poprvé a jako dárek na odchod věnoval designové skleničky ze skláren Crystalex s názvem projektu Srdcerváči v Braillově písmu.

Ples v opeře

32 000,- Kč putuje z LMC skrze projekt Smysluplné dárky do NFOZP

200 tisíc korun věnovala společnost LMC prostřednictvím netradičního projektu Smysluplnedarky.cz. Obchodní partneři a zaměstnanci provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz obdrželi o posledních Vánocích poukaz na 200 korun, které mohli pomocí stránek smysluplnedarky.cz věnovat jedné z pěti vybraných neziskových organizací. Šeky byly předány ve středu 12. března.

„Jsem ráda, že jsme společně s LMC na konci loňského roku přinesli nové koncepce dárcovství. LMC Smysluplné dárky, fond Srdcerváče. Právě to je cesta, jak oslovovat nové dárce a učit veřejnost přemýšlet nad tím, koho a jakou formou finančně podporovat,“ uvedla Hana Potměšilová.

„Koncept Smysluplných dárků spočívá ve sdílení radosti z věnování prostředků na skvělé projekty v neziskovém sektoru. V rámci prvního ročníku jsme vybrali pětici organizací, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a jejichž činnost nám připadá mimořádně užitečná. Klienti a zaměstnanci, kteří některé z neziskovek přidělili částku z obdrženého voucheru, se navíc dozvěděli o jejích konkrétních aktivitách a zjistili, jak se mohou sami více zapojit,“ doplnil Tomáš Ervín Dombrovský z LMC.

LMC

Toto není jediná dobročinná aktivita společnosti LMC. Věnuje se také soustavné podpoře zaměstnávání lidí s postižením a šíří mezi firmami principy férového náboru. Pětistovka neziskovek, které na portálech Jobs.cz a Prace.cz inzerují zdarma, vloni díky podpoře ze strany LMC ušetřila více než jeden milion korun.

Václav Horský: Velmi mě překvapila a potěšila podpora od Srdcerváčů

Projekt Srdcerváči podpořil plzeňského živnostníka Václava Horského, který se věnuje okrasnému pískování skla, jeho práci si můžete prohlédnout na stránce www.okrasnepiskovani.cz. Má narušenou míchu a špatně mu fungují svaly. V práci ho to nijak neomezuje, jelikož podniká a sám si tak práci přizpůsobí. V životě dělal leccos, včetně obrábění či práce ve skladu, a tam se již setkal s komplikacemi. V rozhovoru přibližuje, jaké je to být živnostníkem se zdravotním postižením a svou nesnadnou cestu za potřebnými penězi.

Jak jste se dostal k okrasnému pískování skla?

Pískování byl hlavně koníček, od dětství se totiž zajímám o grafiku. Tato technologie je grafice příbuzná, tak jsem se tomu začal věnovat. Pískováním se dají zdobit sklenice, dřevo, plasty atd. Dělají se i dárkové sady a jiné zboží.

Pracujete jako živnostník, zaměstnáváte další lidi?

V současnosti nikoho nezaměstnávám, pracuji sám. Do budoucnosti by se dalo o otevření pracovních míst uvažovat, jelikož jsem pořídil nový laser z peněz od fondu. Tím se otevírají nové možnosti. V současnosti mám hodně zakázek, před Vánoci to bylo zvláště hektické, ale myslel jsem si, že po svátcích se to uklidní, ale zakázky jsou pořád.

Bylo pro vás těžké získat finance na rozjezd?

Určitě bylo, musel jsem použít vlastní zdroje a to stejně nestačilo. Na všechno, co se týká reklamy, propagace a věcí okolo, jsou potřeba peníze. Díky projektu Srdcerváči jsem však mohl rozšířit výrobu, podařilo se mi koupit laser, který mi otevírá nové možnosti. Peníze z projektu jsem tak vyčerpal na něj a ještě jsem pak laser sám doplácel.

Byl jste překvapený, že byl váš projekt mezi jinými vybrán?

Vcelku ano, vůbec jsem nedoufal, nevěřil. Velmi mě potěšilo a překvapilo, že jsou zde nadační fondy, které myslí i na živnostníky. V České republice je taková podpora ojedinělá, peníze totiž většinou směřují ke sdružením. Úřad práce a státní systém se snaží žadatele o příspěvky vyřídit tak, že žadatelům proplatí jen opravdu zlomek požadované dotace a tím "ušetří státní peníze", které pak zůstanou úředníkům, kteří příspěvky vyřizují v odměnách za tzv. ušetřené peníze. Sám s tím mám zkušenost. Kdysi jsem žádal o příspěvek na chráněnou dílnu a bylo to dost komplikované. Tenkrát mohla být státní pomoc až 180 tisíc. Já žádal o 150 tisíc a ze strany úřadu jsem se dočkal akorát výsměchu a naprosto nesmyslných protiargumentů. Ve finále jsem dostal 30 tisíc, což pokrylo část pískovacího přístroje. Ani jsem nesměl zaměstnávat další lidi.

Co plánujete s vaší organizací nadále?

Chtěl bych prosadit jméno a vrátit design do povědomí lidí. Chci oslovovat nejenom firmy, ale i běžné lidi. Chci ukázat lidem, že handicapovaný nemusí sedět doma u zdi, ale může dělat i zajímavé věci. Pracuji také na novém webu www.horaciodesign.cz, který vás nyní přesměruje na web Okrasného pískování, avšak do budoucnosti se jedná o nový projekt. Pracuji také na své propagaci, s reklamou mi bude pomáhat i rádio.

Založil jste občanské sdružení Active, v čem pomáhá?

Občanské sdružení se snaží pomoci handicapovaným lidem s prací. V kolektivu lidí se snažíme předat naše zkušenosti se získáváním dotací, zakládáním chráněných dílen, a tak dále. Když už jsme u chráněných dílen, firmy kolikrát hledají možnosti, kde můžou uplatnit náhradní plnění. Chtěl bych vytvořit katalog a e-obchod chráněných dílen, jejich zboží a nabídky, kde si firmy mohou vybírat pod jednou střechou. Tohle je jen opravdu zlomek mých plánů a představ, na které je 24 hodin na den málo pro jednoho. Kdo by měl podobné myšlení jako já, je to výzva, jak vše a podobné záležitosti uskutečnit.

Základní doporučení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce

P. Löffelmann, T. Sokolovský, CVIV Ostrava

Článek stručnou a přehlednou formou shrnuje základní principy a doporučení přístupu k osobám se zdravotním postižením (v dalším textu pouze OZP), z hlediska jejich zaměstnatelnosti na volném trhu práce. Text článku je úvodní částí rozsáhlejšího materiálu věnovaného problematice zaměstnávání OZP se třemi nejčastějšími druhy zdravotního postižení, a to sluchovým, zrakovým a tělesným. Celý materiál je dostupný na www.spcsr.cz/manual-plna-verze.

Obecné zásady společné pro smyslová i tělesná postižení

1) Jak začít?

 • • Pokuste se specifikovat následující body a zodpovědět následující otázky:
  • - Proč chcete zaměstnat OZP?
  • - Jak tento cíl zapadá do celkové strategie vaší organizace?
  • - Jaký očekáváte přínos?
  • - Do jaké míry jste ochotni a schopni vyjít vstříc nestandardním podmínkám, které zaměstnávání OZP s sebou často přináší?
 • • Pokud jste velká firma, specifikujte, jak budete motivovat své „náboráře“, aby si v rámci poptávaných pracovních sil všímali i OZP.
 • • Podle svých představ co nejpřesněji vytipujte pracovní místo nebo pracovní místa, která připravujete pro OZP vč. vašich představ o kvalifikačních a osobnostních požadavcích na kandidáta a základní představy, jaký typ a stupeň postižení by budoucího zaměstnance na dané pozici co nejméně limitoval.
 • • Buďte připraveni svoje představy pružně měnit a upravovat podle konkrétních možností a schopností pracovníka, kterého zaměstnáte (úprava pracoviště a pracovní doby, velikost pracovního úvazku, možnost práce na dálku, apod.).
 • • Popis pracovní náplně připravte (pokud možno) pouze v základních pro danou pracovní pozici nezbytných parametrech. Detaily dopracujete podle konkrétních zdravotních omezení budoucího zaměstnance.

Konkrétní specifikaci nutných úprav pracoviště a pracovní náplně je nutno vždy finálně konzultovat s konkrétní osobou, kterou se rozhodnete zaměstnat. V řadě případů budou úpravy pracoviště minimální a příprava pracoviště se přenese do roviny překonání komunikační bariéry mezi zaměstnancem se ZP a jeho budoucími spolupracovníky.

2) Jak a kde hledat vhodné kandidáty

 • • Kontaktujte vhodnou agenturu podporovaného zaměstnávání.
  Od těchto organizací můžete očekávat nejenom odborné poradenství v návaznosti na aktuální legislativu, ale také vytipování vhodných pracovních míst pro OZP ve vaší firmě, posouzení podmínek na pracovišti z hlediska potřeb OZP, pomoc s výběrem vhodného zaměstnance a v případě potřeby i aktivní podporu nového zaměstnance při nástupu do zaměstnání ve vaší firmě a jeho zapracování.
 • • Kontaktujte střední školy, které vzdělávají žáky se ZP.
  Z těchto škol ročně odchází desítky absolventů různých oborů vzdělání. Výhodou může být to, že škola zná své absolventy několik let a doporučení může být konkrétnější. Nevýhodou je to, že vybírat lze vesměs pouze mezi čerstvými absolventy.
  Desítky mladých lidí se ZP studují i na běžných středních školách. Přehled o těchto studentech mají Speciálně pedagogická centra (SPC). Kontakt na teritoriálně příslušné SPC je možno bez problémů najít na internetu.
 • • Pokud hledáte OZP s vysokoškolským vzděláním, kontaktujte centra pomoci studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, která jsou v současnosti zřizována téměř u všech vysokých škol. Kontaktováním těchto středisek mají firmy možnost navázat spolupráci s budoucími absolventy již během jejich studia a připravit si je pro své potřeby i po stránce odborné.
 • • Kontaktujte organizace sdružující OZP. Kromě přehledu o možných kandidátech na nabízené pracovní místo vám některé organizace nabídnou možnost uspořádat pro jejich členy aktivizační přednášku. Na té můžete svou firmu představit a říci o svých možnostech zaměstnání OZP.
 • • Uveřejněte inzerát.
  Raději než tištěná média využijte webové portály. Takové zdroje jsou pro OZP dostupnější a jsou aktuální.
 • • Kontaktujte místně příslušnou pobočku Úřadu práce ČR.
  Pozn.: Za současného stavu (rok 2013) je pomoc Úřadu práce v této oblasti spíše symbolická. V některých regionech existují výjimky. V nejbližší budoucnosti by se situace snad mohla zlepšit.
 • • Oslovte stávající zaměstnance své firmy s dotazem, zda oni neznají vhodného kandidáta se ZP na zamýšlenou pracovní pozici.

Neustávejte ve snaze zlepšovat pracovní prostředí pro všechny osoby s různými druhy a stupni postižení; propadněte kouzlu bezbariérovosti, vrátí se vám to ve zlepšené firemní kultuře a otevřenosti prostoru vaší firmy. Pamatujte, že bezbariérové úpravy využijí i vaši starší spolupracovníci s „běžnými“ zdravotními problémy nebo lidé po úrazu při sportu.

Na každou změnu ve firmě se vždy aspoň na chvilku podívejte okem člověka na vozíku, neslyšícího nebo nevidomého.

Uvědomte si, že jasná, přesná, jednoduše srozumitelná a hlavně „od zbytečností oproštěná“ informace je užitečná nejen pro zdravotně postižené spolupracovníky, ale pro všechny zaměstnance.

BOAdesign: Většinu předmětů jsme navrhli tak, aby byly vyrobitelné v chráněných dílnách

BOAdesign vymyslelo pro projekt Srdcerváči krásnou kolekci předmětů, kterou můžete najít a zakoupit na stránkách www.srdcervaci.cz a podpořit tak zaměstnávání zdravotně postižených. Designér Petr Mikošek z BOAdesign v rozhovoru mimo jiné říká, že studio hledalo inspiraci v samotném logu Srdcerváčů.

V čem vás zaujal projekt Srdcerváči a proč ho podporujete?

Projekt je nám sympatický celým svým konceptem a hlavně také lidmi, kteří jej zastřešují. Nápad zážitkového katalogu, kde si člověk může koupit něco, o co opravdu stojí, a ještě přispěje na dobrou věc, je perfektní. Celá koncepce a hlavně smysluplné využití získaných prostředků nás oslovily a rádi jsme se zapojili.

Je to vaše první zkušenost s charitativní činností?

Určitě nejde o náš první projekt v této oblasti. Zúčastnili jsme se již dvakrát projektu 3XR / IKEA, kde šel výtěžek na vzdělávání dětí v oblasti ekologie, aukce Designhelp, nebo projektu design pro chráněné dílny.

Pro Srdcerváče jste vymysleli unikátní kolekci produktů, kde jste hledali inspiraci?

 Většina předmětů byla navržena tak, aby byly celé nebo alespoň částečně vyrobitelné v chráněných dílnách. Od této ideje se pak odvíjel samotný design, který jsme se snažili ušít na míru dílnám a jejich dostupným technologiím. Při navrhování jsme vycházeli přímo z loga Srdcerváčů. Tvar srdce se promítl jak do šperků, tak i například do nápojového skla. Díky skvělé koordinaci ze strany Srdcerváčů a velké ochotě výrobců vznikly všechny předměty ve velmi krátké době. 

BOAdesign

Který z produktů máte osobně nejradši?

Našim nejoblíbenějším kouskem jsou otvíráky na láhve s koženým poutkem a skleničky na víno a likér. Sklenice jsme v lednu prezentovali na prestižním veletrhu Maison et Objet v Paříži, kde měly velký úspěch. Pokud vše dobře dopadne, měly by se skleničky vyrábět ve větším nákladu, což nás samozřejmě moc těší.

Kromě toho jste kolekci prezentovali i na DesignSupermarketu, s jakým ohlasem jste se setkali?

Věci se zřejmě líbily, protože většina produktů se velice rychle prodala. 

NFOZP spustil mobilní aplikaci Navždy.info

NFOZP startuje další projekt, který neobvyklým způsobem upozorňuje na situaci pacientů s lupénkou v České republice. Záměrem projektu NAVŽDY.info však není pouze osvěta, ale konkrétní pomoc nemocným s lupénkou prostřednictvím mobilní aplikace, která obsahuje tipy a doporučení, jak lépe překonávat úskalí nemoci. Pacient jistě ocení i možnost zaznamenávání svého zdravotního stavu pomocí jednoduché „auto diagnostické pomůcky“. Ti, kteří si v průběhu kampaně stáhnou aplikaci do chytrých telefonů, nebo se zaregistrují na www.navzdy.info, mají navíc šanci soutěžit o zajímavé ceny a týdenní pobyty v lázních zaměřených na léčbu lupénky.

Partneři projektu:

Projekt probíhá ve spolupráci s Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP, pacientskými organizacemi SPAE a CARD, pod záštitou kanceláře WHO v České republice a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Mobilní aplikaci vyvinula společnost Pears Health Cyber s.r.o., která je odborníkem na digitální komunikaci ve zdravotnictví. Vývoj aplikace je financován z grantu společnosti AbbVie.

Psoriáza (lupénka) je chronické zánětlivé progresivní autoimunitní onemocnění, které se pojí se závažnými doprovodnými onemocněními. V České republice postihuje 2 - 4 % osob. "To je téměř třísettisícová armáda našich obyvatel. Patnáct procent z nich trpí těžkou formou s rozsáhlým postižením, které často není z různých důvodů dostatečně léčeno," řekl předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a přednosta Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady, prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.

NAVŽDY.info

Pro Českou republiku to znamená 264 828 pacientů s lupénkou. Pokud budeme předpokládat počet nově diagnostikovaných pacientů ročně ve výši 60,4/100 000 obyvatel, docházíme pak k ročnímu počtu nově diagnostikovaných pacientů 6 322 osob. Pacienti s lupénkou, obzvláště pokud není jejich nemoc pod kontrolou, mají vysokou míru pracovní neschopnosti a invalidity. Na jednoho pacienta v rámci pracovní produktivity tak přicházíme o více než 60 tis. Kč ročně a na celou Českou republiku je toto číslo odhadováno na 4 miliardy Kč ročně.

Konference "O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu"

Zveme Vás na konferenci "O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu" zaměřené na problematiku RS, která proběhne 15. listopadu 2014 od 10,00 do 15,00 hodin v Kongresovém centru IKEM. Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza.

Přijďte si vyslechnout a poradit se s nejlepšími českými odborníky na problematiku roztroušené sklerózy. O nemoci, která trápí Vašeho blízkého, ale možná i Vás.

Účastnický poplatek konference v částce 100 Kč / 1 osoba bude hrazen v hotovosti při vstupu na konferenci. Výtěžek z konference putuje do UNIE ROSKA. Registrace na konferenci do 10. listopadu 2014 na emailovou adresu donovalova@nfozp.cz Děkujeme!

Konferenci pořádá UNIE ROSKA (www.roska.eu) ve spolupráci s NFOZP, díky grantu společnosti Merck spol. s r. o., divize Merck Serono.

Konference o roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu

Tip na výrobek z www.srdcervaci.cz

Tip na výrobek z www.srdcervaci.cz
Tip na výrobek z www.srdcervaci.cz