Start bez překážek - logo

Bulletin 11 / 2016

Facebook

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Ústava České republiky, Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1

Hana Potměšilová

V Čechách bývá často zvykem začínat rozhovory úvahami o počasí. A někdy tímto tématem kratší konverzace končí, aniž by se v ní probralo cokoliv jiného. Ač jsou v našem novém bulletinu rozhovory dva, první s nově jmenovaným státním tajemníkem a náměstkem na MPSV panem JUDr. Jiřím Vaňáskem, druhý s Janou Bartoškovou z NADĚJE Otrokovická, které jsme podpořili v grantovém řízení Srdcerváčů, ani v jednom se o počasí nemluví. A to proto, že oba zpovídaní měli co říct.

Bulletin tak přináší informace o změnách, které se chystají v legislativě, představuje projekty, kde srdcerváčské peníze pomohly. Rovněž v něm zjistíte, které firmy začaly využívat našich služeb při náboru lidí s postižením. Ale dozvíte se také, že AUKRO rozběhlo s naším fondem speciální službu AUKROBOT, máme nové DMS a že se nás rozhodla podporovat Travesti show Kočky. Inu, je vidět, že to „naše téma“ už proniká i do netypických sfér a oblastí.

Inspirativní jarní dny nám všem přeje

Podpis

Hana Potměšilová,
ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ROZHOVOR: Cílem je pro nás flexibilní a pružný trh práce, říká Jiří Vaňásek z MPSV

Autor: Nguyen Thuong Ly

JUDr. Jiří Vaňásek se věnuje problematice zaměstnanosti už deset let a nedávno se stal státním tajemníkem a náměstkem na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V rozhovoru představuje svou vizi a nové změny, které by rád prosadil nejen v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Nedávno jste se stal náměstkem pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, co to pro vás znamená?

Byl jsem v březnu na základě výběrového řízení jmenován na místo náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. K oblasti trhu práce, kterou se zabývám už deset let, mi tedy připadla oblast pojistných sociálních dávek a třeba i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se tak určitě o širší portfolio činnosti, než jsem měl doposud. Těším se na to, je to výzva.

Můžete představit koncepci, jakou chcete prosazovat jako náměstek?

Co se týká sekce zaměstnanosti, tak pro nás je naprosto klíčové dosáhnout flexibilního a pružného trhu práce. Chceme dokázat reagovat na poptávku zaměstnavatelů, zjistit jaké pracovní pozice poptávají, abychom jim dokázali připravit kompetentního uchazeče o zaměstnání. Chceme být v této oblasti konkurenceschopní ve srovnání v Evropě.

Jaké konkrétní změny chystáte?

V současnosti je jedním s témat nesoulad nabídky a poptávky na trhu. Dnes máme 440 tisíc uchazečů o práci a přes sto tisíc volných míst. Jsme si vědomi toho, že jsou také problémy na trhu práce v oblasti hornictví, kde dochází k útlumu těžby, a klíčová je především oblast dlouhodobé nezaměstnanosti. Připravujeme k tomu různá opatření, jako je například podpora mobility pracovních sil, aby lidé mohli cestovat efektivněji za prací a našli si zaměstnání v jiném regionu. A co se týká oblasti nepojistných sociálních dávek, tak je pro nás důležité pokračovat ve stabilizaci toho systému. Chystáme změny v oblasti hmotné nouze a rodičovského příspěvku. A jsou tu samozřejmě další oblasti, jako je například oblast podpory pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterým se budeme věnovat. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro nás naprosto stěžejní předcházení pracovním úrazům a to zejména těm smrtelným.

Jak bude vypadat chystaná evidence náhradního plnění?

Chystaná evidence náhradního plnění je připravovaná v novele zákona o zaměstnanosti. Chceme elektronicky vést a kontrolovat zejména limit náhradního plnění a komodity, kterých se náhradní plnění týká. A to tak, abychom měli jasná data a dokázali jasně sledovat dodržování limitů náhradního plnění. Na základě dat jsme pak schopni přistoupit k případným dalším parametrickým změnám. Chceme udělat evidenci jednoduchou, aby nebyla složitá pro ty subjekty, které poskytují náhradní plnění nebo pro ty, které ho odebírají. A samozřejmě by evidenci měli dokázat dobře vyhodnocovat i Úřad práce a Státní úřad inspekce práce.

MPSV

Dokáže nynější systém zbavit přefakturací v režimu náhradního plnění?

Systém, jaký jsem popsal, bude kontrolovat limit náhradního plnění. To je první významný krok k tomu, abychom postupně utlumili jev, který se dnes nazývá přefakturace. Samozřejmě chceme postupně přistoupit k dalším krokům – vedeme diskuze o výši limitu na jednu osobu se zdravotním postižením či omezení některých komodit, v rámci kterých by se náhradní plnění poskytovalo. Tento první krok je však velmi významný, právě proto, aby přefakturace dále nebyly.

Kdy čekáte, že evidence vejde v platnost?

Tak v současné době míří novela na vládu a v případě schválení do legislativního procesu bychom byli rádi, kdyby evidence začala fungovat co nejdříve. Ideální variantou by bylo, kdyby provoz evidence začal od 1. ledna 2017.

Jak se zbavit spekulativců při zadávání veřejných zakázek?

V případě, že máme konkrétní informace o tom, že by někdo porušoval právní předpisy v gesci MPSV, je toto kontrolováno a pokud k něčemu takovému dojde, jsme schopni to ověřit, případně podat podnět ke kontrole příslušnému orgánu státní správy. Ale MPSV ani žádná jiná organizace nemůže zasahovat do jiných výběrových řízení. Nový zákon, který upravuje podmínky pro zadávání výběrových řízení je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Dávali jsme tam své návrhy a je otázka, v jaké podobě bude tento zákon přijat.

Jak to vypadá se slevou na sociální pojištění zdravotně postižených zaměstnanců?

Sleva na sociální pojištění je jednou z oblastí, o které diskutujeme. Připravujeme v návaznosti na novelu zákona o zaměstnanosti další průběžné změny a sleva na pojistném je jedno z těchto možných a zvažovaných opatření. Rádi bychom ji zaměřili na volný trh práce, nikoliv primárně na chráněný trh práce, byť i tam si to umím představit.

Co byste za sebe ještě rád zdůraznil?

Domnívám se, že zaměstnávání osob se zdravotním postižením by ve společnosti měla být naprosto samozřejmá a standardní věc. Rádi podpoříme jakýkoli subjekt, který se této problematice věnuje. Chceme, aby tato podpora byla efektivní, aby skutečně šla za tou osobou se zdravotním postižením a dál se rozvíjel její potenciál. Ve finální fázi bychom rádi sbližovali chráněný trh práce s trhem volným.

Novinka u Srdcerváčů: Lidi s postižením propojíme s expertními dobrovolníky

Autor: Petra Horáková

Když jsme přemýšleli, jakým způsobem dál posunout srdcerváčský katalog unikátních zážitků a dárků, z něhož jde výtěžek na podporu vzniku nových pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, rozhodli jsme se, že onu pomoc lidem s hendikepy ještě zintenzivníme. Novou a velmi důležitou „položkou“ v katalogu budou expertní dobrovolníci pro Srdcerváče.

Díky ochotě řady lidí z komerční sféry, kteří jsou v tom, co dělají, skvělí, nabídneme od května výhradně lidem se zdravotním postižením možnost, aby si sami v katalogu vybrali člověka, který je bude umět posunout dál – poradit s rozjezdem jejich podnikání, pomoci se zorientovat na trhu práce, třeba vysvětlit, jak napsat životopis, nebo jak nastavit byznys plán. Nebo jim pomůže zjistit, jak nejprve najít sama sebe a své nejlepší Já. A nebo zcela prozaicky: poradit, jak na účetnictví, marketing, IT.

Srdcerváči

Pro lidi s hendikepy to bude ohromná pomoc a příležitost růst, pro naše expertní dobrovolníky možnost poznat jejich svět, věnovat volný čas dobré věci a přidat se k rodině Srdcerváčů.

Již nyní najdete na webu Srdcerváčů dotazník pro expertní dobrovolníky a budeme moc rádi, pokud se zapojíte i vy! Umíte vázat květiny a naučíte to některého z našich Srdcerváčů? Super! Jste mentor nebo kouč? Vítáme vás! Máte truhlárnu a dokázal byste poradit, jak si ji zřídit? Výborně! Jste IT na slovo vzatý a umíte s počítačem naučit i toho, kdo se bojí zmáčknout START? Vynikající.

A je jedno, zda pomůžete jednou hodinou za rok, nebo pravidelně dvěma hodinami měsíčně. To je čistě na vás! Zapojte se. A staňte se expertním dobrovolníkem Srdcerváčů. Těšíme se na vás!

Vzděláváme a radíme s Nestlé

Autor: Jitka Burianová

Nestlé 2

Během loňského roku jsme navázali spolupráci s firmou Nestlé, největším potravinářským výrobcem a distributorem v ČR. Naše spolupráce spočívala v pomoci s interním webem, hledáním tzv. skrytých OZP, pomáhali jsme při vyřizování dotazů týkajících se zaměstnávání OZP a také jsme uspořádali několik vzdělávacích akcí zaměřených jak jinak než na problematiku zaměstnávání OZP.

Nestlé 5

První z akcí proběhla začátkem listopadu a měla název Setkání se světem handicapu. Každý ze zaměstnanců, který na tuto interaktivní akci přišel, si mohl vyzkoušet například to, jak obtížné je sedět na vozíku a přenášet, nebo spíš převážet, přitom předměty, jak se hraje na vozíku florbal, jak se funguje nevidomým v neznámém prostředí nebo jaké to je, když jste prodělali cévní mozkovou příhodu nebo jiné poranění mozku, máte ochrnutou ruku a chcete se najíst. Anebo se naučit pár slov ve znakovém jazyce.

Druhá vzdělávací akce byla určena pro top manažery Nestlé. Martin Illner zde představil na svém příběhu, jak funguje manažer firem Oracle a Fortuny, který má roztroušenou sklerózu.

V polovině února pak proběhla další akce, tentokrát určená pro personalisty a náboráře, kde přednášel Mgr. Petr Polák z Kanceláře veřejné ochránkyně práv. Představil tu zejména legislativu a legislativní omezení pro zaměstnávání OZP.

Nestlé 6

A zatím poslední proběhlo školení pro zaměstnance – manažery a vedoucí pracovníky z Nestlé. O svém postižení a pracovním uplatnění tu prezentovali konkrétní lidé, kteří zastupovali jednotlivá postižení nebo onemocnění. Vystoupila tu neslyšící Markéta Zelenková, nevidomá Tereza Moravová, Jan Colon s duševním onemocněním, Hanka Ulmanová, která představila roztroušenou sklerózu a Jitka Burianová coby zástupce vozíčkářů. Posluchači z řad manažerů se nijak nerozpakovali a pokládali spoustu zvídavých dotazů.

Nestlé 7

Doufáme, že tato spolupráce a školení budou pro Nestlé v hledání nových OZP zaměstnanců přínosná.

Nestlé 4 Nestlé 3 Nestlé 1

Prezentace Original by Srdcerváči

Na 86. zasedání rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu, které s NFOZP dlouhodobě spolupracuje, proběhla prezentace produktů Original By Srdcerváči. Prezentace se konala v Kosmonosích v servisním centru Škody Auto.

Prezentace_Original_by_Srdcerváči

Prezentace_Škoda

Nemáte čas prodávat věci? Aukrobot vše vyřídí za vás a ještě podpoří Srdcerváče!

Server Aukro.cz podporuje NFOZP již mnoho let. Aukrobot je jeho nový nástroj, s nímž můžete své nepotřebné věci rychle a jednoduše prodat, aniž byste hnuli prstem. Služba Aukrobot věci odveze, nafotí, popíše a do 21 dní vám po odečtení provize pošle peníze za prodané předměty na váš účet.

DMS

A z každé prodané věci Aukrobot pošle Srdcerváčům 1,- Kč. Zároveň umožňuje tomu, kdo prodává, věnovat Srdcerváčům výtěžek z prodeje svých věcí.

Co je Aukrobot?

Aukrobot je služba, která za vás prodá vaše nepotřebné věci. Rychle, jednoduše a bez starostí. Pro věci si zdarma Aukrobot přijede, nafotí je, popíše a prodá na Aukru.

Co se nejlíp prodává?

Skvěle se prodávají notebooky, tablety, počítače a jejich komponenty i příslušenství, mobilní telefony, fotoaparáty, hodinky, konzolové hry, robotické vysavače.

Jak předat věci Aukru?

Pro věci si AUKRO zdarma přijede. Nebo je můžete poslat balíčkem poštou. Přijít můžete samozřejmě i osobně na pobočky Aukropointu.

Více na aukrobot.cz

Nová Srdcerváčská DMS

Protože nám řada Srdcerváčů psala, že nás chce podporovat trvale, zažádali jsme o novou sbírku a o aktivaci dárcovské SMS pro Srdcerváče. Výtěžek z této sbírky půjde na rozvoj podnikání lidí se zdravotním postižením.

Chcete se připojit k podpoře tohoto našeho grantového programu? Můžete zaslat jednorázovou DMS. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SRDCERVACI na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Nebo můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SRDCERVACI na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

DMS

Máte blízko k problematice roztroušené sklerózy a baví Vás se hýbat či chcete být u zdroje informací?

První listopadovou sobotu proběhne v pražském IKEMu další ročník tradiční konference „O RS (ne)jen pro rodinu“. Podrobnosti najdete během května na našich stránkách.

NFOZP se rozhodl podpořit zapůjčením krokoměrů české pacienty s roztroušenou sklerózou v účasti na akci „GCC výzva“ (Global Corporate Challenge) i v roce 2016. V současné době se na centrech pro léčbu roztroušené sklerózy tvoří sedmičlenné týmy složené z pacientů, lékařů, zdravotních sestřiček a podpůrného personálu. 25. května 2016 startuje 100denní virtuální cesta kolem světa. Cílem je nachodit co nejvíce kilometrů a pomyslně celý svět obejít. Loňský ročník zařadil české týmy do první třicítky. Jak to dopadne letos?

DMS

ROZHOVOR: Srdcerváči pomohli NADĚJE Otrokovická nejen zvýšit tržby, ale i zaměstnat nové lidi se zdravotním postižením

Autor: Nguyen Thuong Ly

NADĚJE 1

Minulý rok uspěla v grantové výzvě Srdcerváčů i společnost NADĚJE Otrokovická o.p.s., která vyrábí a rozváží občerstvení do různých institucí, kromě toho se věnuje i úklidům a montážním pracím. Projektová manažerka Jana Bartošková v rozhovoru vypráví o posledním roce, kdy jejich projekt Svačinkárna nejen díky grantu zaznamenal mnohé změny.

NADĚJE 2

Loni jste získali finanční podporu Srdcerváčů, jak moc Vám to pomohlo?

Grant, který jsme od Srdcerváčů dostali, byl významnou pomocí v počátcích našich aktivit v programu, který nazýváme Svačinkárna. Ve Svačinkárně zaměstnáváme lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří zde připravují občerstvení studené kuchyně a pak se podílejí také na jeho doručení zákazníkům, případně obsluze, pokud si ji zákazník objedná. Podporu od Srdcerváčů jsme získali na nákup nového vybavení pro Svačinkárnu. Pořídili jsme například kuchyňské elektrospotřebiče, nádobí, vybavení pro převoz hotových výrobků apod. Díky tomu jsme mohli navýšit objem připravovaného občerstvení a také zaměstnat další lidi se zdravotním postižením. Projekt tak pomohl nejen Svačinkárně, které se navýšily tržby od zákazníků, ale také konkrétním lidem se zdravotním postižením, kterým jsme díky tomu mohli dát práci.

NADĚJE 5

Jak moc byl minulý rok úspěšný pro vaše „svačinky“?

V minulém roce se nám podařilo významným způsobem rozšířit jak dodávky svačinek do úřadů, firem a škol, tak dodávky občerstvení na nejrůznější jednorázové akce. Dělali jsme například občerstvení na premiéru filmu Domácí péče, na předávání ocenění pracovníkům roku v sociálních službách, které organizuje pravidelně Zlínský kraj. Celkově byl tedy pro nás minulý rok ve Svačinkárně úspěšný.

NADĚJE 3

Kam a komu konkrétně například dodáváte své pochoutky?

Svačinky od nás pravidelně odebírají pracovníci Městského úřadu Otrokovice a studenti Gymnázia Otrokovice. Dále pravidelně dodáváme také několika firmám v Otrokovicích. Mezi naše stálé zákazníky patří například Komerční banka, oční optika s ordinací, jedna stavební firma a řada dalších menších firem.

Loni jste zaměstnávali 15 lidí, podařilo se vám kolektiv rozšířit?

Loňský rok byl pro nás v podstatě takovým rokem rozšiřování. Ve Svačinkárně jsme zaměstnali více lidí a také jsme zahájili nový provoz v Uherském Hradišti, kde se věnujeme drobným montážním pracím. Náš pracovní kolektiv se v průběhu roku trochu proměňoval. Ale celkem jsme v loňském roce zaměstnali 24 lidí, z toho 19 lidí mělo zdravotní postižení.

NADĚJE 4

Kde vidíte prostor pro rozvoj a zlepšení? Přinesl poslední rok nějaké zádrhely?

Asi vždycky je co zlepšovat a rozvíjet a člověk by tyto možnosti měl stále hledat. Co se týče Svačinkárny, vidíme stále velký prostor pro rozvoj v cateringových akcích. Tímto směrem chceme napnout své úsilí a v letošním roce máme na rozvoj této činnosti také grant od ČSOB.

A co se týče zádrhelů, ty jsou asi vždycky, hlavní je se s nimi nějak vypořádat. Nejtěžší situace loňského roku pro nás asi spočívala v tom, že naše hlavní kuchařka ve Svačinkárně se ocitla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. To se pak odrazilo nejen na provozu Svačinkárny, ale celé organizace. Velký dík proto patří všem zaměstnancům, že jsme tuto nelehkou situaci zvládli a Svačinkárně se dařilo.

Co byste vzkázali těm, kteří letos zvažují přihlášení do grantového řízení Srdcerváčů? Může jim to přinést něco víc než peníze?

Určitě bych vzkázala všem, ať neváhají se přihlásit. My to určitě letos znovu zkusíme. A každý projekt může přinést i něco víc, než peníze. Pokud se peníze správně investují, může projekt být impulsem k novým aktivitám, které začnete dělat a které přinesou zase něco dalšího. Kromě toho je ale významným přínosem také medializace našich aktivit a vůbec problematiky zaměstnávání lidí s handicapem. A v tom jsou Srdcerváči nedocenitelní.

Očima Lenky Kohoutové aneb Jak pomáhají Kočky

Každý jsme jiný, přesto můžeme najít společnou řeč a přesto se můžeme společně bavit. O tom vědí lidé se zdravotním postižením své a nejenom oni. Právě proto, že o jinakosti mnohé víme, proto nás velmi potěšil zájem představitelů skupiny Kočky.

Travesti show Kočky Praha oslavila v roce 2016 již své 14. narozeniny. Travesti show Kočky kromě České republiky mají renomé také v Německu, Rakousku, Francii a Polsku, odkud si její členové přivezli několik mezinárodních ocenění.

Největší přízni se však těší v sálech ČR. Tuzemské a slovenské publikum baví pravidelně na klubových, divadelních i venkovních scénách. Kočky se však nebojí ani velkých scén, jako byl silvestrovský program pro několik tisíc diváků přímo na Staroměstském náměstí v Praze. Travesti show Kočky můžete vidět občas i v televizi. Díky neutuchajícímu zájmu vzniká každý rok nové celovečerní představení.

Na jedno takové představení v Praze jsme byli pozváni. Nejenom jako diváci, ale prezentovali jsme náš Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a projekt Srdcerváči. Z každého prodaného lístku bylo věnováno deset korun právě na Srdcerváče. Díky tomu jsem převzala na podiu od Koček šek na 4 150 korun.

Travesti show Kočky Praha

Nejenom, že jsme stihli převzít šek na podiu, ale také jsme měli možnost náš nadační fond a jeho projekty představit. Navíc vím, že členové skupiny mají velmi blízko k oblasti sociálních služeb, někteří v nich přímo pracují a realizují se tak i mimo svá vystoupení. Velmi nás těší, že si vybrali právě náš projekt Srdcerváči, na který přispěli. Každá pomoc je velmi cenná a ať se jedná o velké nebo malé částky, vážím si každé koruny, která jde do NFOZP. Každá koruna zkrátka pomáhá dostávat u nás lidi se zdravotním postižením na pracovní trh. Práce znamená nezávislost na druhých a my chceme pomáhat lidem k jejich nezávislosti.

Nejsme stejní, kdyby ano, byla by na světě nuda, děkujme Kočkám!

Lenka Kohoutová - podpis

Náš TIP

Design by Martina